Västerhejde Fiber , en Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk Förening bildades i maj 2013 och har sedan starten arbetat för att göra det möjligt för hushåll och företag att ansluta sig till ett fibernät i Västerhejde socken där såklart Vibble samhälle är inkluderat.

De första mötena mellan ett fåtal entusiaster ägde rum i november och december 2012.
Därefter växte gruppen snabbt innan föreningen bildades med en första interimsstyrelse.

Den 23 juni 2015 tändes den första noden upp och under november/december samma år tändes de sista fastigheterna i nod 3 upp som var planerade från start.
Västerhejde har i dagsläget ca 1250 fastigheter varav drygt 900 är ansluta till fibernätet, vårt nät är under ständig tillväxt och det ser inte ut att avta på takten utan snarare tvärt om då det byggs nya fastigheter varje månad.

Nuvarande Styrelse består av nedanstående medlemmar

Ordförande: Fredrik Hård
Kassör: Håkan Malmros
Sekreterare: Erik Unnerfelt
Ledamot/vice ordförande: Anders Mittonen
Suppleant: Johannes Persson