Support

På denna sida finner du information om hur du går till väga om du har problem med fibern.
Det kan finnas många orsaker till fel när det gäller TV, bredband och telefoni, allt från medlemmens handhavande fel till tekniskt fel. Signalen skall distribueras från centrala distributionscentraler via nätverk till nodskåpen (switch) som finns placerad hos föreningens nod (knutpunkt).
Från föreningens nod går fiber i föreningens stomnät fram till ett antal kopplingsskåp. Från dessa kopplingsskåp går sedan fiber fram till kopplingsdosan på medlems husfasad. Från kopplingsdosan går en inomhusfiber fram till mediaomvandlaren (fiberkonverterare) som omvandlar ljus till elektrisk signal. Denna signal går sedan till en router som distribuerar signalen trådlöst eller med kabel till TV, dator och telefon (fast eller mobil). Vissa medlemmar har valt att dra in fibern från stomnätet direkt till fiberkonverteraren och har således ingen kopplingsdosa med inomhusfiber.
Varje medlems datorer, TV-apparater, telefoner etc. är unika vilket gör att vi här inte kan hantera hur dessa apparater skall installeras utan vi hänvisar till apparaternas handböcker, inköpsställe eller den leverantör som medlem har supportavtal med. 

Medlemmarna ansvarar utrustningen i den egna fastigheten. Det ankommer på medlem att lära sig hantera utrustningen i det egna huset med stöd av TL och föreningen.
Föreningen Västerhejde Fiber ansvarar för vissa delar av leveransen och de olika kommunikationsoperatörerna (KO) samt tjänsteleverantörerna (TL) har ansvar för vissa bitar. Vi förstår att det inte alltid är lätt för en enskild medlem att förstå vem man skall vända sig till i de olika lägena. 

Förhoppningsvis lyckas vi klargöra det nedan.
TL är den som du har köpt tjänster av, exempelvis Telia, Comhem, Bahnhof, Alltele, Tyfon mfl. 
KO är den som ansvarar för leverans av ljus i Fibern. I Västerhejde Fiber finns det 2 st KO det är Telia och IP-Only.
Telia är alltså både KO & TL för er som har valt Telia. För er andra så är det alltid två olika, exempelvis IP-Only (KO) och ComHem (TL) vilket gör det lite mer komplicerat.